Valtuutettutarkastaja.fi

Turvaa liiketoimintasi jatkuvuus

Tervetuloa!

Valtuutettutarkastaja.fi on vuonna 2013 perustettu riippumaton sähkötarkastuksiin ja sähköalan konsulttipalveluihin erikoistunut yritys.

Valtuutettutarkastaja on Turvallisuus ja kemikaaliviraston, TUKES:n valtuuttama tarkastaja [valtuutus numero VTS 213] jolla on oikeus suorittaa sähkölaitteistojen lakisääteisiä määräaikais- ja varmennustarkastuksia.

Varmistamme palveluidemme avulla asiakkaidemme kiinteistöjen ja järjestelmien sähköturvallisuuden toteutumisen ja poikkeamatilanteiden hallinnan sekä turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden.

Osaamisemme perustuu laaja-alaiseen, monivuotiseen kokeumukseen sähkönjakelun eri osa-alueilta. Sähkönjakelun saralla meillä on kokomusta mm. öljynporauslautoista, rautateistä, sairaaloista ja sähkölaitoksista. Olemme olleet korjaamassa, huoltamassa, rakentamassa, suunnittelemassa ja käyttämässä erilaisia sähkölaitteistoja 110 kV alaspäin, niin varavoima kuin UPS - verkoissa. Laaja käytännön kokemus antaa hyvän pohjan ja näkemyksen suorittaa sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia.